Khoa Thương mại điện tử
hotline hỗ trợ
Khóa học Bảo mật quản trị hệ thống mạng
Lên kế hoạch, triển khai, vận hành, quản trị và hỗ trợ người dùng trên nền Microsoft Windows  7  trong môi trường mạng.
Đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý tài khoản và tài nguyên trong môi trường Microsoft Windows Server™ 2008.
Đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để vận hành, quản trị và duy trì hạ tầng mạng Microsoft Windows Server™ 2008.

1. Mục tiêu đào tạo:

- Kiến thức nghề:
+ Cài đặt hệ thống mạng: Windows Server 2008/Windows 7.
+ Quản trị hệ thống mạng: Windows Server 2008.
+ Kỹ năng căn bản trong bảo mật mạng.

-  Kỹ năng nghề:
+ Nắm được các kỹ năng về sửa chữa và cài đặt hệ thống mạng.
+ Quản trị và bảo mạng được các hệ thống mạng dưới 100 máy tính.

- Thái độ lao động: Nghiêm túc có trách nhiệm cần thiết của người quản trị hệ thống mạng.

- Kỹ năng khác: Có khả năng tự nghiên cứu phát triển nghề nghiệp hoặc tham gia các kỳ thi chứng chỉ quốc tế như: ACNA, MCSA, CEH…

- Học phí: 1.500.000 đ/ 2 tháng

2. Sau khi học xong khóa học này học viên có thể:
Lên kế hoạch, triển khai, vận hành, quản trị và hỗ trợ người dùng trên nền Microsoft Windows  7  trong môi trường mạng.
Đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý tài khoản và tài nguyên trong môi trường Microsoft Windows Server™ 2008.
Đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để vận hành, quản trị và duy trì hạ tầng mạng Microsoft Windows Server™ 2008.
Đăng ký khóa học
hỗ trợ trực tuyến
Tin tức sự kiện
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Các đơn vị liên kết